Hitta vård Påminnelse om besök

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Genom att använda denna webbsida samtycker du till insamling och användning av uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Du godkänner också att Kolla din diabetes regelbundet kan ändra, justera, lägga till eller ta bort, eller på annat sätt uppdatera denna sekretesspolicy efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer dock alltid hantera dina personuppgifter enligt den sekretesspolicy som gällde vid tidpunkten för insamlingen. Det är vår avsikt att publicera ändringar i vår sekretesspolicy på denna sida så att du är fullt informerad om vilken typ av uppgifter som vi samlar in, hur vi använder dem och under vilka omständigheter de kan lämnas ut. Vår sekretesspolicy finns på vår webbplats och även på alla sidor där personuppgifter begärs. Vid sådana datainsamlingspunkter kan ytterligare förklaringar lämnas i fråga om hur dessa uppgifter kommer att användas i förekommande fall.

Integritetslöfte

Termen "personuppgifter" som används i denna sekretesspolicy gäller uppgifter som ditt namn, födelsedatum, e-postadress, postadress och telefonnummer som kan användas för att identifiera dig. Generellt sätt kommer vi bara att behandla dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Men vi förbehåller oss rätten att behandla uppgifterna ytterligare i den utsträckning som tillåts eller krävs enligt lag, eller som stöd vid en brottslig eller rättslig utredning. I nästa avsnitt beskrivs hur och när vi samlar in personuppgifter från dig.

Avsedd användning av personuppgifter

Vissa av våra tjänster kräver inte någon form av registrering, så du kan besöka vår webbplats utan att informera oss om vem du är. Däremot kan andra tjänster kräva att du förser oss med dina personuppgifter. Om du väljer att undanhålla personliga uppgifter som vi kräver är det möjligt att du inte kan få tillgång till vissa delar av webbplatsen och vi kanske inte kan svara på din förfrågan. Vi kan samla in och använda dina personliga uppgifter från besökspåminnelsetjänsten som vi kommer att avidentifiera vid analys.

Icke-spridning av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part, förutom enligt vad som anges i denna sekretesspolicy. Personuppgifter kan även överföras till tredje part som agerar för vår räkning eller på uppdrag av oss, för vidare behandling i enlighet med det/de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in, eller i annat fall lagligt kan behandlas, såsom leverans av tjänster, utvärdering av nyttan med denna webbplats, marknadsföring, datahantering eller teknisk support. Dessa tredje parter har ingått avtal med oss att endast använda personuppgifter för det överenskomna ändamålet, att inte sälja dina personuppgifter vidare till tredje part och inte lämna ut dem till tredje part, förutom vad som kan krävas enligt lag, som vi gett tillåtelse till eller som anges i denna sekretesspolicy.

Personuppgifter som samlats in från dig kan också överföras till tredje part om verksamheten på denna webbplats eller en del av den och sammanhörande kunddata säljs, överlåts eller överförs, i vilket fall vi kommer att kräva att köparen, innehavaren eller förvärvaren behandlar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till tredje part om vi är skyldiga att göra det på grund av tillämplig lag, domstolsbeslut eller statlig reglering, eller om ett sådant utlämnande i övrigt krävs för att hjälpa till i en brottsutredning eller annan juridisk utredning eller förfarande här eller utomlands.

Rätt till åtkomst, korrigering och invändning

När vi behandlar personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in. Vi kommer att ge dig möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om sådan behandling inte rimligen kan krävas för ett legitimt affärsändamål som beskrivs i denna policy eller för att följa lagen. När det gäller elektronisk direktmarknadsföring kommer du att ha möjlighet att välja att inte ta emot ytterligare marknadsföringsmaterial eller välja att ge ditt samtycke i de fall det krävs enligt lag.

Säkerhet och sekretess

För att garantera säkerhet och sekretess i fråga om de personuppgifter som vi samlar in via internet använder vi skyddade datanätverk, bland annat genom brandvägg av branschstandard och lösenordsskydd. I samband med hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi skäliga åtgärder för att skydda denna information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller förstörelse.

”Kakor” och internettaggar

Vi kan samla in och behandla information om ditt besök på denna webbplats, såsom vilka sidor du besöker, den webbplats du kom från och vissa av de sökningar du utför. Sådan information används av oss för att förbättra innehållet på webbplatsen och för att sammanställa samlad statistik om personer som använder vår webbplats för interna marknadsundersökningsändamål. För att göra detta kommer vi att installera "kakor" som samlar in användarens domännamn, din internetleverantör, ditt operativsystem och datum och tid för tillträde. En kaka är en liten informationsfil som skickas till din webbläsare och som sparas på din dators hårddisk. Kakor skadar inte din dator. Du kan ställa in din webbläsare så att du meddelas när du tar emot en kaka. På så sätt kan du bestämma om du vill acceptera den eller inte. Vi vill dock informera dig om att om du inte accepterar dem kan du inte använda alla funktioner i din webbläsare. Vi kan få hjälp av utomstående parter att samla in och behandla de uppgifter som beskrivs i detta avsnitt.

Ibland kan vi använda internettaggar (kallas även för action tags, 1x1 pixel GIF, transparenta GIF, osynliga GIF och 1x1 GIF) och kakor på denna webbplats och vi kan sprida dessa taggar/kakor via en tredje parts reklampartner eller en servicepartner som utför webbanalyser som kan lokalisera och lagra respektive uppgifter (inklusive din IP-adress) i ett främmande land. Dessa taggar/kakor placeras både i annonser på internet, som leder användare till denna webbplats och på olika sidor på denna webbplats. Vi använder denna teknik för att mäta besökarens reaktioner på våra webbplatser och hur effektiva våra reklamkampanjer är (inklusive hur många gånger en sida öppnas och vilken information besökarna läser) samt för att utvärdera din användning av webbplatsen. Denna tredje part eller webbanalyspartner kan ha möjlighet att samla in data om besökare på våra och andra webbplatser på grund av dessa internettaggar/kakor, kan utföra rapporter om webbplatsens verksamhet för oss och tillhandahålla ytterligare tjänster som är relaterade till användningen av webbplatsen och internet. De kan tillhandahålla sådan information till andra parter om det fordras av gällande lag, eller om de anställer de andra parterna för att behandla information på deras vägnar.

Olämpligt beteende

Vi kan använda de uppgifter vi samlar in och/eller tar emot angående dig för att utreda och förhindra olaglig aktivitet eller aktivitet som hotar vårt nätverk eller på annat sätt äventyrar denna webbplats funktion och vi kan lämna ut information till tredje part (t.ex. till polisen) för dessa ändamål.

Övrig information

Observera att om Kolla din diabetes säljs eller överförs kan de uppgifter vi har vara en del av de tillgångar som övergår till den nya ägaren, även om de fortfarande endast kan användas i enlighet med denna integritetspolicy.

Upphovsrätt, varumärken

Innehållet på denna webbplats inklusive dokument och grafik är skyddade enligt gällande upphovsrätts- och varumärkeslagar. Kolla din diabetes tillåter dig att kopiera eller skriva ut innehållet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att:

– alla upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt som finns häri ska finnas med på alla kopior,

– innehållet inte ändras på något sätt,

– en sådan användning inte utgör ett åsidosättande av Kolla din diabetes eller någon tredje parts rättigheter (inklusive, utan begränsning, förtal eller brott mot lagen om namn och bild i reklam).

All annan användning av innehållet, inklusive och utan begränsning, användning i ett nätverk eller på annan webbplats, är förbjuden. Förutom vad som uttryckligen anges ovan, ska ingenting häri tolkas som tilldelning av någon licens eller rätt enligt till Kolla din diabetes eller tredje parts upphovsrätt, patent eller varumärke.

Friskrivningsklausul

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier eller framställningar av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier eller utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet, fullständighet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång på tredje parts rättigheter, innehåll, eller garantier eller framställningar att tillgången till denna webbplats är fri från felaktigheter eller att denna webbplats är fri från virus. Om något av ovanstående villkor bedöms vara ogenomförbart, kommer de andra undantagen som anges ovan fortfarande att gälla i den utsträckning som tillåts av behörig lagstiftning. Kolla din diabetes ska inte hållas ansvarig för eventuella skador eller åverkan till följd av din tillgång till eller oförmåga att få tillgång till denna webbplats eller till följd av tillförlitligheten av denna webbplats innehåll.

Ändringar i och upphörande av användningen

Kolla din diabetes förbehåller sig rätten att när som helst och utan förhandsmeddelande göra tillägg, strykningar eller ändringar i uppgifterna på denna webbplats. Kolla din diabetes förbehåller sig också rätten att upphöra med denna webbplats när som helst och utan förvarning.

Uppgifter som lämnas av dig

Kolla din diabetes är inte skyldigt att svara på e-post eller annan kommunikation. Innehållet i alla meddelanden som du skickar till Kolla din diabetes via e-post eller på annat sätt anses som icke-konfidentiella och icke-patentskyddade. Kolla din diabetes och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att använda sådan kommunikation för alla typer av ändamål samt att reproducera, publicera och lämna ut dessa uppgifter till tredje part utan begränsning eller ersättning. Kolla din diabetes och dess dotterbolag har också rätt att, utan begränsning eller ersättning till dig, använda idéer, koncept, kunnande, teknik eller liknande som kan finns i alla typer av kommunikation som du skickar till Kolla din diabetes i alla syften, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med brittisk lag. Alla eventuella tvister och/eller meningsskiljaktigheter som kan uppstå i samband med dessa villkor står under brittisk domstols exklusiva behörighet.

Dela Kolladindiabetes.se

Granskad av Svenska Diabetesförbundet Följer svenska riktlinjer

Logga in

Logga in för att ställa in och ändra dina påminnelser

?
Ange den e-postadress du vill ha påminnelsen skickad till

Glömt ditt lösenord? Klicka här för för att återställa ditt lösenord.

Inloggningen misslyckades

Registrera dig

Skapa ett konto för att ställa in dina påminnelser

?
Ange den e-postadress du vill ha påminnelsen skickad till
Det finns ett fel

Är du säker på att du vill logga ut

Är du säker på att du vill radera gruppen? Om du gör det behöver du ställa in de påminnelser du önskar på nytt.

Är du säker på att du vill radera detta möte?

Du har osparade ändringar. Är du säker på att du vill lämna sidan?

Din påminnelse har ändrats