Hitta vård Påminnelse om besök

Användarvillkor

Användarvillkor

Läs och granska dessa användarvillkor noggrant innan du besöker eller använder denna webbplats. Genom att besöka eller använda denna webbplats, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar dessa användarvillkor. Om du inte accepterar användarvillkoren får du inte besöka eller använda webbplatsen.

Denna webbplats har utvecklats och administreras av Inspired Science, en medicinsk kommunikationsbyrå baserad i Storbritannien. Webbplatsen stöds av Bayer. Inspired Science behåller fullständig redaktionell kontroll över innehållet på denna webbplats och förbehåller sig rätten att avbryta eller att göra partiella eller fullständiga ändringar av den. Observera att vi kan göra sådana ändringar efter eget godtycke och utan föregående avisering. Vi ber dig därför att, nästa gång du besöker denna webbplats, gå igenom villkoren igen och notera eventuella ändringar eller tillägg som kan ha gjorts.

Användning av webbplatsen

Du samtycker till att endast använda denna webbplats på lagligt vis och på ett sätt som inte kränker rättigheter eller begränsar eller hindrar användningen eller upplevelsen av webbplatsen för någon tredje part. Denna webbplats och information, namn, bilder, foton, logotyper om eller som hör samman med Kolla din diabetes, tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller godkännanden och utan några som helst garantier av vare sig uttrycklig eller underförstådd karaktär. Under inga omständigheter ska Kolla din diabetes hållas ansvarigt för några skador, inklusive, utan begränsning, indirekta skador eller följdskador, eller någon form av skador eller utebliven vinst som uppstår på grund av eller i samband med sådan användning eller berövande av användning av webbplatsen, vare sig genom avtal eller oaktsamhet. Kolla din diabetes tar inget ansvar för innehållet i externa webbplatser. Förekomsten av en länk från en organisations webbplats till webbplatsen Kolla din diabetes innebär inte att Kolla din diabetes stöder denna organisations verksamhet eller åsikter.

Integritet

Kolla din diabetes respekterar användarnas integritet på sin webbplats. Se vår sekretesspolicy [hyperlink text to privacy data page] som förklarar användarnas rättigheter och på vilka grunder vi kan använda personuppgifter (bland annat genom att använda s.k. ”kakor") som lämnas till oss via denna webbplats.

Uppgifter som du själv lämnar

Användaren av denna webbplats är fullt ansvarig för innehållet och riktigheten i de uppgifter hen skickar till Kolla din diabetes, liksom för att inte kränka tredje parts rättigheter som kan beröras av sådana uppgifter. Användaren ger sitt samtycke till att Kolla din diabetes kan lagra sådana uppgifter och att använda dessa för statistiska analyser eller andra affärsändamål, såvida inte informationen innefattar personuppgifter utöver basdata eller användardata. Kolla din diabetes har i synnerhet rätt att använda innehållet i sådana meddelanden, däribland idéer, uppfinningar, ritningar, för alla ändamål, såsom utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster och att återge sådan information och göra den tillgänglig för tredje part utan några begränsningar.

Immateriell äganderätt

Kolla din diabetes äger alla upphovsrätter, patent, databasrättigheter, varumärken, design, kunnande och konfidentiella uppgifter (registrerade eller inte) och alla andra immateriella rättigheter som finns på denna webbplats och i dess innehåll. Innehållet på denna webbplats kan endast kopieras för icke-kommersiell, individuell användning med all upphovsrätt eller annan äganderätt bevarad och kan därför inte kopieras, reproduceras eller på annat sätt distribueras. Förutom vad som uttryckligen tillåts ovan, får du inte kopiera, visa, ladda ned, distribuera, modifiera, reproducera, publicera eller överföra några uppgifter, texter eller dokument som finns på denna webbplats eller någon del av den i något elektroniskt medium, eller i pappersform, eller skapa något derivat arbete baserat på det, utan Kolla din diabetes skriftliga medgivande. Dessutom får Kolla din diabetes namn och logotyp inte användas utan skriftligt tillstånd från Kolla din diabetes. Observera att Kolla din diabetes aktivt och kraftfullt genomdriver sina immateriella rättigheter med alla lagliga medel.

Målgrupp

Webbplatsen är avsedd att användas av diabetespatienter och deras vårdare.

Kolla din diabetes varken intygar eller garanterar att informationen som finns tillgänglig via webbplatsen är exakt, fullständig eller korrekt. Kolla din diabetes ansvarar inte på något sätt för hur du använder sådan information, utom när det gäller personskador eller dödsfall som orsakats av vårdslöshet från Kolla din diabetes sida. Den information som tillhandahålls på denna webbplats har inte skrivits för att tillgodose individuella behov och det är ditt eget ansvar att försäkra dig om riktigheten innan du använder informationen på något sätt för dina ändamål. Innan du fattar något beslut på grundval av den information som finns på webbplatsen, uppmanas du att kontrollera med alternativa, oberoende informationskällor för att styrka din beslutsgrund.

Tillämpliga lagar

Alla regler och villkor som anges i detta dokument ska regleras av och tolkas i enlighet med brittisk lag. Alla eventuella tvister och/eller meningsskiljaktigheter som kan uppstå i samband med dessa villkor står under brittisk domstols exklusiva behörighet.

Dela Kolladindiabetes.se

Granskad av Svenska Diabetesförbundet Följer svenska riktlinjer

Logga in

Logga in för att ställa in och ändra dina påminnelser

?
Ange den e-postadress du vill ha påminnelsen skickad till

Glömt ditt lösenord? Klicka här för för att återställa ditt lösenord.

Inloggningen misslyckades

Registrera dig

Skapa ett konto för att ställa in dina påminnelser

?
Ange den e-postadress du vill ha påminnelsen skickad till
Det finns ett fel

Är du säker på att du vill logga ut

Är du säker på att du vill radera gruppen? Om du gör det behöver du ställa in de påminnelser du önskar på nytt.

Är du säker på att du vill radera detta möte?

Du har osparade ändringar. Är du säker på att du vill lämna sidan?

Din påminnelse har ändrats